Het gebruik van de molen door derden

In bijlage het Reglement dat betrekking heeft op het gebruik van de molen door derden buiten de zomertentoonstellingen.