top of page

Privacyverklaring

Heemkundige kring ’t Schorre Steene, zorgt voor het technische beheer van deze website. De vereniging draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Heemkundige kring ’t Schorre Steene persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 

1. Veiligheid

Heemkundige kring ’t Schorre Steene verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld, wanneer u ons contacteert of inschrijft op de nieuwsbrief, wanneer u vraagt om lid te worden.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Heemkundige kring ’t Schorre Steene deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Tenzij u hiervoor expliciet uw toestemming geeft zullen uw gegevens in geen geval worden meegedeeld aan andere overheden of derde partijen.

 

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De door deze website gebruikte cookies zijn echter slechts tijdelijk van aard en worden gewist van zodra u uw browser afsluit of automatisch na 30 dagen.

De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en voor intern beheer van capaciteit.

U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen.

 

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Heemkundige kring ’t Schorre Steene bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem, uw schermresolutie, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website, de datum en tijd van elke door u bezochte pagina, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website, en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon en enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

 

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kunt u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Heemkundige kring ’t Schorre Steene te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

 

6. Wijzigingen

Heemkundige kring ’t Schorre Steene behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 1 november 2017.

 

7. Contactgegevens

Heemkundige kring ’t Schorre Steene is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan het bestuur van de heemkring contacteren  via de secretaris op volgend adres: 

Roerdompstraat 57

8400 Oostende

e-mail: steneheemkring@gmail.com

bottom of page