top of page
1983 Molen.jpg

Historiek

Ontstaan


In het Jaar van het Dorp, op 28 februari 1978, werd de Heemkundige kring ’t Schorre Steene opgericht. De benaming “’t Schorre” duidt op het natuurgebied waarin de oude dorpskern en alle verspreide hoeven van Stene gelegen zijn. Een poldergebied dat rijk is aan fauna en flora en met een specifieke sfeer: half landelijk, half maritiem. Die sfeer werd meteen verwoord in het heemkring-embleem, dat werd ontworpen door de Oostendse kunstenares Eliane Demeulenaere (†). Daarin mochten uiteraard de schorrebloem, de molen, het kerkje en andere Steense richtpunten niet ontbreken.

De heemkring ontstond uit een specifieke werkgroep, gegroeid uit de organisatie rond het “Jaar van het Dorp”, onder leiding van toenmalig Schepen Fernand Bourgeois en Hoofdman Marcel Vandamme.  
De actieradius van een heemkring is vrij uitgebreid, wat mag blijken uit een niet limitatieve bloemlezing van de activiteiten tijdens de voorbije jaren:


-  Sinds 1978 ontvangen de meer dan 100 trouwe leden het viermaandelijks contactblad “ ’t Schorre”.

- Aanvankelijk kwam de heemkring samen in Gasthof ’t Vossenhol en organiseerde er maandelijks het hoekje van de archivaris en tijdens het Allerheiligenweekend ook haar eerste tentoonstellingen voor het brede publiek. De belangstelling voor expo’s over “Steene van toen” en van de “Steense Groep” van kunstenaars was overweldigend. Vanaf 1982 werd de oude molenromp de centrale plaats voor de heemkringwerking. Dr. Historicus Paul Vandewalle was gedurende meer dan 25 jaar voorzitter van een bloeiende kring. Onder zijn impuls en met vooral de inzet van wijlen Robert Decrop werd de nodige steun vanwege de Koning Boudewijnstichting en de Stad Oostende verkregen tot restauratie van de oude molenromp. Historisch waren de toenmalige schorretochten met boerenpaard en huifkar in het Schorre, ten voordele van het Molenfonds.- De heemkring viert elk jaar “Driekoningen”, samen met de heemkringen uit Oostende, Bredene en Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende.

- Stene-dorp blijft een rustige oase, aan de rand van de stad. De kunsttentoonstellingen tijdens de zomer in de molen van Stene-dorp zijn ondertussen een begrip geworden. Vele dorps- en stadsgenoten, maar ook wandelaars, fietsers en toeristen kunnen elk jaar opnieuw de creativiteit van lokale en regionale kunstenaars bewonderen.

(foto: De molen zoals hij eruit zag in 1983 voor de grondige renovatie. Links het molenaarshuis)


bottom of page