top of page

LID WORDEN VAN DE HEEMKRING - SPONSOREN

Een vereniging kan niet overleven zonder de financiële steun van haar leden en sponsors.

Het lidgeld bedraagt 20€ indien een gedrukt exemplaar van het tijdschrift gewenst wordt en 15€ voor de digitale versie. Het bedrag is te betalen op de bankrekening van de heemkring met vermelding van de naam van het lid. Bij de betalingen van 15€ moet het e-mailadres vermeld worden.

Sponsors betalen 40€ voor 1/6 blad, 60€ voor 1/3 blad en 120 € voor een volledig blad. Voeg bij de betaling op onze bankrekening de melding ‘sponsor’.
Het logo of een andere melding wordt in onze publicaties openomen. Nieuwe versies digitaal te mailen naar steneheemkring@gmail.com.


Rekeningnummer:
IBAN:   BE24 0010 6883 7138
BIC:     GEBABEBB

bottom of page