top of page

De recente publicaties van de heemkring zijn nog steeds beschikbaar:
- ‘1914-1918 in de parochies Sint-Anna, Sint-Katharina en
O.-L.-Vrouw-ter-Duinen’
met de transcriptie van de pastoorsverslagen (20 €)

- De 2de druk van de tentoonstellingsbrochure
‘Oude gebruiksvoorwerpen’ (25 €)
- ‘De Molens van Ste(e)ne’ (14 €)

Men kan ze bestellen door overschrijving van het bedrag op onze rekening. Wie ze liever thuis
geleverd krijgt, voegt 6 € toe aan de betaling.

omslag_voor 20220206_edited_edited.jpg

1914-1918 in de parochies Sint-Anna, Sint-Catharina en O.-L.-Vrouw-ter-Duinen

Na de Eerste Wereldoorlog moesten de pastoors op bevel van aartsbisschop Mercier een verslag opstellen over het wel en wee van hun parochie. De verslagen van de drie parochies die op grondgebied van de gemeente Stene actief waren werden leesbaar overgeschreven en samen gepubliceerd. Aan het document werd een index van de familienamen toegevoegd.

 

Technische informatie

Formaat : A4.

134 bladzijden.

Het boek wordt uitgegeven in een beperkte oplage.

 

Kostprijs

20,00 €.

Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

 

Bestellen kan door overschrijving van het bedrag op de rekening van de heemkring BE24 0010 6883 7138 met de melding <publicatie parochies 14-18>.

Ophalen in de molen: zend e-mail naar steneheemkring@gmail.com met de gewenste datums en uren.

Laat ten minste 1 week tussen betalen en ophalen.

Voeg 6€ toe aan de prijs voor een levering (postbedeling of andere) in de bus.

 

boek omslag_Pagina_1.jpg

 

Oude Gebruiksvoorwerpen

De catalogus die uitgegeven werd ter gelegenheid van onze eindejaarstentoonstelling in 2019 was vlug uitverkocht. Wij hebben een tweede druk gerealiseerd.

 

Technische informatie

Formaat : A5.

143 bladzijden.

Het boek wordt uitgegeven in een beperkte oplage.

 

Kostprijs

25,00 €.

Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

Bestellen kan door overschrijving van het bedrag op de rekening van de heemkring BE24 0010 6883 7138 met de melding <publicatie oude gebruiksvoorwerpen>.

Ophalen in de molen: zend e-mail naar steneheemkring@gmail.com met de gewenste datums en uren.

Laat ten minste 1 week tussen betalen en ophalen.

Voeg 6€ toe aan de prijs voor een levering (postbedeling of andere) in de bus.

F_236.jpg

 

De stenen molen in de historische dorpskern is de laatste getuige van molenactiviteiten in het eertijds landelijke Stene. Uit diverse kaarten en plannen blijkt dat er op het grondgebied van Stene sedert de 15de eeuw meerdere molens actief waren.

 

Technische informatie

Formaat : A4.

56 bladzijden.

Het boek wordt uitgegeven in een beperkte oplage.

 

Kostprijs

14,00 €.

Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

 

Bestellen kan door overschrijving van het bedrag op de rekening van de heemkring BE24 0010 6883 7138 met de melding <publicatie oude Ggebruiksvoorwerpen>.

Ophalen in de molen: zend e-mail naar steneheemkring@gmail.com met de gewenste datums en uren.

Laat ten minste 1 week tussen betalen en ophalen.

Voeg 6€ toe aan de prijs voor een levering (postbedeling of andere) in de bus.

Cover_tekstaffiches 2.JPG

Publicatie

 

De heemkring kreeg, dankzij een gulle schenking een zeventigtal originele affiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene in zijn bezit. Samen met de affiches die eigendom zijn van ons bestuurslid Hugo Devos kon in het totaal een 100-tal tekstaffiches worden gedigitaliseerd en geïnventariseerd.

Deze affiches en geschreven berichten werden te boek gesteld en voorzien van de nodige duiding en info. Het boek werd samengesteld door Daniel Deschacht en wordt in eigen beheer uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene.

 

Technische informatie

Formaat : A4.

In kleur – garengenaaid gebonden – 128 bladzijden.

Het boek wordt uitgegeven in een beperkte oplage.

 

Kostprijs

24,00 €.

Leden van de heemkring krijgen een korting en betalen slechts 22,00 €.

Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

 

Bestellen kan door overschrijving van het bedrag op de rekening van de heemkring BE24 0010 6883 7138 met de melding <publicatie tekstaffiches>.

Ophalen in de molen: zend e-mail naar steneheemkring@gmail.com met de gewenste datums en uren.

Laat ten minste 1 week tussen betalen en ophalen.

Voeg 6€ toe aan de prijs voor een levering (postbedeling of andere) in de bus.

COV_BK_Steene14-18_SchorreSteene_2bis.jp

Publicatie

Naar aanleiding van tentoonstelling (2015) Stene tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er door de Heemkring ’t Schorre Steene een boek uitgegeven. Daarin wordt aandacht geschonken aan: de militaire en burgerslachtoffers die toen woonden in Stene, een chronologie van de gebeurtenissen op Stene, de verplichte arbeid voor de bewoners. Verder ook de vele berichten, verordeningen, opeisingen en de bezetting van Stene door het Duitse leger.

Het boek werd samengesteld door Daniel Deschacht, voorzitter.

Ze telt 160-tal bladzijden. Het is een zwart-wit uitgave gedrukt bij drukkerij Lowyck, Oostende. Formaat A4, gebonden

Ze werd uitgegeven in een zeer beperkte oplage, er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

 Interesse ? steneheemkring@gmail.com  of bij

Daniel Deschacht, voorzitter  - 0498 927511 – daniel.deschacht2@telenet.be of bij één van de bestuursleden.

 

Kostprijs  € 16  (eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen).

bottom of page