F_236.jpg


De stenen molen in de historische dorpskern is de laatste getuige van molenactiviteiten in het eertijds landelijke Stene. Uit diverse kaarten en plannen blijkt dat er op het grondgebied van Stene sedert de 15de eeuw meerdere molens actief waren.


Technische informatie

Formaat : A4.

56 bladzijden.

Het boek wordt uitgegeven in een beperkte oplage.


Kostprijs

14,00 €.

Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.


Geïnteresseerd ? Reserveer dan nu uw exemplaar door storting van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de heemkring  BE24 0010 6883 7138 - GEBABEBB


Gelieve duidelijk te vermelden “Molens van Stene” en uw adres.

Het boek kan afgehaald worden bij één van de bestuursleden.


E-mail: heemkringschorre.steene@telenet.

 
Cover_tekstaffiches 2.JPG

Publicatie


De heemkring kreeg, dankzij een gulle schenking een zeventigtal originele affiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene in zijn bezit. Samen met de affiches die eigendom zijn van ons bestuurslid Hugo Devos kon in het totaal een 100-tal tekstaffiches worden gedigitaliseerd en geïnventariseerd.

Deze affiches en geschreven berichten werden te boek gesteld en voorzien van de nodige duiding en info. Het boek werd samengesteld door Daniel Deschacht en wordt in eigen beheer uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene.


Technische informatie

Formaat : A4.

In kleur – garengenaaid gebonden – 128 bladzijden.

Het boek wordt uitgegeven in een beperkte oplage.


Kostprijs

24,00 €.

Leden van de heemkring krijgen een korting en betalen slechts 22,00 €.

Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.


Geïnteresseerd ? Reserveer dan nu uw exemplaar door storting van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de heemkring  BE24 0010 6883 7138 - GEBABEBB


Gelieve duidelijk te vermelden “Boek Tekstaffiches” en uw adres.

Het boek zal kunnen afgehaald worden tijdens de tentoonstelling of na de tentoonstelling bij één van de bestuursleden.


E-mail: heemkringschorre.steene@telenet.

 
COV_BK_Steene14-18_SchorreSteene_2bis.jp

Publicatie

Naar aanleiding van tentoonstelling (2015) Stene tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er door de Heemkring ’t Schorre Steene een boek uitgegeven. Daarin wordt aandacht geschonken aan: de militaire en burgerslachtoffers die toen woonden in Stene, een chronologie van de gebeurtenissen op Stene, de verplichte arbeid voor de bewoners. Verder ook de vele berichten, verordeningen, opeisingen en de bezetting van Stene door het Duitse leger.

Het boek werd samengesteld door Daniel Deschacht, voorzitter.

Ze telt 160-tal bladzijden. Het is een zwart-wit uitgave gedrukt bij drukkerij Lowyck, Oostende. Formaat A4, gebonden

Ze werd uitgegeven in een zeer beperkte oplage, er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

 Interesse ? heemkringschorre.steene@telenet.be  of bij

Daniel Deschacht, voorzitter  - 0498 927511 – daniel.deschacht2@telenet.be of bij één van de bestuursleden.

 

Kostprijs  € 16  (eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen).

 
email flyer a.jpg

Publicatie

“Stene tussen polder en stad”

Een fotoboek over de Hoge Barriere, de Konterdam, de Meiboom, de Nieuwe Koerswijk, Stenedorp en Stene-Statie
Een jubileumuitgave 35 jaar Heemkring. Het boek telt 256 bladzijden met een 500- tal kleur en zwart-wit foto’s van Stene en haar gehuchten.
Nog enkele exemplaren beschikbaar

Kostprijs € 34 (verzendingskosten niet inbegrepen)