top of page

Doelstellingen van de vereniging

  • Het verzamelen en verspreiden van kennis over Stene en omgeving, ondermeer het ontstaan, de geschiedenis, het volksleven, de volkstaal, de gebruiken, het opsporen van verloren of vergeten elementen, oude gebruiksvoorwerpen, het tentoonstellen en het bewaren voor het nageslacht.

  • Het organiseren van culturele activiteiten zoals de jaarlijkse zomertentoonstellingen in de molen.    bottom of page